Výsledky vyhľadávania pre zviera str

BIČ nástroj na poháňanie zvierat
ČESÁK nástroj na čistenie srsti domácich zviera
DEKONTAMINÁCIA očistenie osôb, predmetov a vzduchu od jedovatých látok, odmorenie, odstraňovanie mikróbov z ľudského alebo zvieracieho tela a z okolitého prostredia
DIGRESIA najväčší uhol, ktorý zviera výškový kruh hviezdy s výškovým kruhom pólu (astron.)
KAFILÉRIA zariadenie na spaľovanie uhynutých zvierat, stredisko veterinárnej asanácie, kde sa likvidujú zvieracie mŕtvoly
KALCIVÍRUS vyvoláva ochorenia ľudí aj zvierat, napr. gastroenteritídu
KOMOROVANIE sústredenie chovných rýb do špeciálne upravených rybníkov s bohatou potravou a prúdiacou vodou, zvláštna úprava prostredia pre niektoré úžitkové druhy zvierat, napr. lesnú zver a bažanty, v záujme ich bezpečnosti a ochrany, v baníctve metódy ťažby v hrubý
KRUPÓN chrbtová koža zvieraťa, stredná časť chrbtovej kože
LEV jedno zo zvieratníkových súhvezdí (astron.)
LUSTRÁCIA kontrola záznamov a údajov, prehliadka kníh, výpis z registrov, pozemkových kníh a pod., kultové očisťovanie obetovaním zvierat, na ktoré prechádza kultická nečistota