Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zvisly

ELEVÁTOR zariadenie na nepretržitú dopravu predmetov alebo hmoty šikmým alebo zvislým smerom nahor, zvislý alebo šikmý dopravník
KANELÚRA zvislý žliabok drieka piliera alebo stĺpa, žliabok v omietke stavby
KARUSEL druh točovky (zvislý sústruh), kolotoč
KOLUMNA stĺpček, zvislý rad, odstavec textu usporiadaný do stránkového stĺpca
KORUHVA zástava (kniž.), zvislý typ zástavy
LAMPAS zvislý pásik na uniforme
LIZÉNA zvislý plochý výstupok na čelnej strane budovy bez hlavice a pätky
MENHIR v pôvodnom význame dlhý kameň, megalitický kultový pamätník, zvislý kamenný stĺp v niektorých častiach západnej Európy, pochádzajúci z mladšej doby kamennej, teda z čias približne 2500 rokov pred n.l.
PALAFIT stavba na drevených plošinách nad úrovňou terénu, založená na zvislých nosných koloch (archeol). Zdroj Veľký slovník cudzích slov, strana 890, rok vydania 200
PERPENDIKULÁRNY zvislý, kolmý