Výsledky vyhľadávania pre zvuk pre

ABSORPCIA zoslabenie, pohlcovanie zvuku a žiarenia pri prechode cez látku
AKCENT prízvuk, dôraz, znamienko prízvuku, spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia
AUDIO cudzia predpona (zvuk)
AUDIOFÓN zosilňovač zvuku pre ľudí s poruchou sluchu
AUDIOVÍZIA prístroje a zariadenia na vytváranie a prezentáciu zvukových a zrakových celkov
BACKGROUND pozadie, zázemie, pôvod, doprovod sólového hudobného prejavu, zvuková kulisa filmového deja a pod.
BIOAKUSTIKA náuka o zvukových a hlasových prejavoch živočíchov
BIOAKUSTIKA náuka o zvukových a hlasových prejavoch živočíchov, súčasť biológie
BOOSTER oscilátor deformujúci a predlžujúci zvuk gitary
BRECHAŤ zvuky charakteristické pre psa