Výsledky vyhľadávania pre zvyk,

ALÚRA mrav, správanie, zvyk, spôsob (zast.)
ARCHAIZMUS zastaralý jav alebo zvyk, už nepoužívaný jazykový prostriedok
LEVIRÁT v niektorých primitívnych spoločenstvách zvyk, podľa ktorého sa vdova stala manželkou najbližšieho príbuzného zosnulého, spravidla jeho brata
OBSERVANCIA zvyk, obyčaj, zachovanie obvyklých rehoľných zvyklostí
ÚZUS mrav, zvyk, zvyklosť, obyčaj, bežné používanie, obvyklá prax, v právnej praxi právo používať vec bez práva na výnosy