Výsledky vyhľadávania pre zvysny

MAZUT palivo z ropy, ropný produkt, zvyšný produkt pri destilácii nafty