Křížovkářsky slovník (česká verzia)

technika měditisku  čin trestný  soustava biologických věd  jednoduchá výhra v loterii  organismy přisedlé na kameni  španělsky chválit  drobní obchodníci  sídlo v papui-nové guineji  sídlo v kolumbii  izotop radonu  španělsky soudní zapisovatel  fraška starořímská lidová  šatečky (zdrob.)  sídlo ve finsku  nauka o jazyce  bělavě šedý  španělsky obřad  syn Nurhačiho  mléko  slovenský divadelní a filmový kritik  rýt  průliv japonska  slajd  opera cikkerova  dřevěný  car (zast.)  jednotka délky indie  domy  tříska  úsek 

Krížovkár

Definícia pojmu

Krížovkár je osoba ktorá tvorí alebo lúšti krížovky.

Úlohou tvorcu krížovky je vytvoriť zadanie, čiže vymyslieť legendu a obrazec, pričom vylúštenie krížovky vedie k riešeniu tajničky.

Úlohou lúštiteľa krížovky je vyriešiť krížovku, čiže úplne a správne vyplniť obrazec krížovky a nájsť tajničku. Väčšina krížovkárov to robí pre zábavu, avšak existujú aj "profesionálni" krížovkári, pre ktorých sa organizujú súťaže v lúštení krížoviek. Pri riešení si pomáhajú rôznymi pômockami, jednou z nich je aj slovník krížovkára.

Časté preklepy

krizovkar, krízovkár, krziovkar, kryzovkar