Křížovkářsky slovník (česká verzia)

anglicky krásný  otevření lebky při operaci mozku  jinošský  božstvo staroíránské  část pardubic  mpz jordánska  část jičína  vazba  courák  citosl.hlasu ptačích mláďat  španělsky police  ještě jednou (hud.)  laskavý  italský filozof  anglicky autonomní  nerost jednoklonný  jezero čadu  sborník vybraných děl  záměna člunečníková stoupací (text. slang)  měnič elektroakustický  kniha příruční  strach před zrudnutím  řeka býv. jugoslávie  egyptská  spojitost  úchylka sexuální  španělsky bílkovina  kráva podle zbarvení  osvojenec  sídlo japonské 

Slovník

Definícia pojmu

Slovník je súhrnný, zoradený zoznam slov alebo znakov v jednom jazyku. Väčšinou uvádza aj informácie o gramatike, výslovnosti, pôvode slova (etymológii), príklady jeho použitia a vysvetľuje jeho význam. Nazýva sa preto tiež výkladový slovník. Tvorbou slovníkov sa zaoberá slovnikárstvo (lexikografia).

Druhy slovníkov

  • Synonymický slovník
  • Frekvenčný slovník
  • Frazeologický slovník
  • Retrográdny slovník
  • Slovník cudzích slov
  • Prekladový slovník
  • Náučný slovník

Pomôckou pre lúšiteľov a tvorcov krížoviek je slovník krížovkára.

Časté preklepy

slovnyk, slovnik, solvnik, slvonik