Výsledky vyhľadávania pre Úloha cvičenie

LEKCIA úloha, cvičenie, časť učebnej látky, učebná hodina, prednáška, poučenie, napomenutie