Výsledky vyhľadávania pre deleno

AMNESTIA hromadné odpustenie trestného stíhania alebo trestu milosťou udelenou hlavou štátu
LOMENO deleno