Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Úpne

ACCELERANDO hudobný výraz pre postupne zrýchlovať, stále rýchlejšie
ACCELERANDO postupne zrýchľovať, stále rýchlejšie (hud.)
AKONTÁCIA prvá splátka kúpnej ceny
ANTIKLIMAX postupné zoslabovanie štylistických výrazov
AVSE available services (skr.), dostupné služby (angl.skr.)
CIF z anglického spojenia cost-insurance-freight, doložka v medzinár. kúpnej zmluve, podľa ktorej predávajúci znáša náklady dopravy, poistenia a naloženia tovaru
CRESCENDO postupne zosilňovať (hud.)
DECRESCENDO postupne zoslabovať (hud.)
DECRESCENDO v hudbe: postupne zoslabovať
DEFLÁCIA zvyšovanie hodnoty peňazí odčerpaním časti bankoviek, opatrenie na zastavenie inflácie, trvalý pokles cenovej hladiny a rast kúpnej sily menovej jednotky, odnos vetrom, odvievanie voľných častíc zvetralých hornín