Výsledky vyhľadávania pre úlomkovitý sediment

ARENIT klasický úlomkovitý sediment, psamit
LUTID úlomkovitý sediment, jemnozrnný sediment