Výsledky vyhľadávania pre úprava diel

KALIBROVANIE úprava presnosti strojov a prístrojov, vybavenie meradiel príslušnými mierami, ciachovanie
KIT súprava dielov lietadiel, lodí a pod. pre modelárov
ŠTYLIZÁCIA úprava slovného prejavu, úprava hud. skladby, aby bola v súlade so zámerom, zdôrazňovanie určitých všeobecných vonkajších znakov umeleckého diela, neprirodzené, prispôsobené, vyumelkované chovanie