Výsledky vyhľadávania pre ústia

BAKLÁŽ uzavretie prístavu alebo ústia riek pevným alebo plávajúcim zariadením
DELTA písmeno gréckej abecedy „d“ , rozvetvenie ústia rieky do mora
ILZ prítok Dunaja ústiaci pri meste Passau
NÁMER uhol osi hlavne s rovinou ústia
RIEŠIA lúštia
ŠÉRY ostrovčeky pri ústiach fjordov
ŠEVELIA šuštia
VTOKY ústia
ZRADIA dopustia sa zrady