Výsledky vyhľadávania pre úzke hlboke udolie

KAŇON hlboké a úzke riečne koryto alebo údolie so strmými stenami vytvorené riečnou eróziou