Výsledky vyhľadávania pre Časť väčšej budovy

PAVILÓN malá záhradná besiedka, ozdobná stavba, prízemná stavba ľahkej konštrukcie na výstavné, nemocničné a iné účely, postranná časť väčšej hlavnej budovy