Výsledky vyhľadávania pre lens

ALABAMA americký štát, členský štát USA, štát v USA
ALIENÁCIA duševná porucha, pri ktorej si postihnutý vytvára vlastnú psychickú realitu, porucha identity, odcudzenie, druh šialenstva, prevod vlastníckeho práva na inú osobu
AMOK šialenstvo
AMOKY tropické šialenstvá
ANARO členstvo, po esperantsky
ARAKAN členský štát Mjanmarska
ARAKAN členský štát v Barme
BEZPARTAJNÝ bez členstva v politickej strane, nestraník
EŠUS poľná jedálenská miska (hovor.)
HKM zvolenský hokejový klub