Výsledky vyhľadávania pre tri po cesky

ATRIBUT atribút, po česky
OKOUN ostriež (ryba), po česky
PATŘÍ patrí, po česky
STŘÍDA strieda po česky
STŘIH strih po česky
ŠETŘIT šetriť po česky
ŠNYT strih šiat, po česky (zast.)
ŠPONY kovové triesky, po česky
TRAMVAJ električka, po česky
TŘI tri, po česky