Výsledky vyhľadávania pre Čelo pravidla

KOLÓNIA málo vyspelá krajina politicky a hospodársky ovládaná inou krajinou inonárodná skupina v cudzom etnickom prostredí skupina ľudí odlišná od prostredia v ktorom žije (umelecká kolónia) celok spravidla jednotných menších obytných domov súbor mnohých spo
ŠTADIÓN športové ihrisko so závodnou dráhou, spravidla trávnatou viacúčelovou plochou a stupňovitým hľadiskom, antická dĺžková miera, 147 až 192 metrov