Výsledky vyhľadávania pre šelina

AC acidum (skr.), kyselina (lat.skr.)
AC kyselina, latinsky, skr.
ACID kyselina (skr.) (acidura)
ACID kyselina, po anglicky
ACIDIM kyselina (odb.)
ACIDUM kyselina (farm.), (lek.)
ACIDUM kyselina (chem.)
ACIDUM kyselina, liečivá látka vyvolávajúca kyslé prostredie v žalúdku
ALAIN kyselina olejová, oleín
ALBUMINÁT zlučenina bielkovín s kyselinami alebo lúhmi