Výsledky vyhľadávania pre časový úsek na 4 písmená

DOBA časový úsek, epocha, čas
FÁZA vývinový stupeň, štádium, (vývinový) časový úsek