Výsledky vyhľadávania pre čast d

-AKVA prvá časť zložených slov s významom voda
ABA Australian Broadcasting Authority
ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť, televízna stanica v USA
ABC Australian Broadcasting Commission
ABD v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien, moslimský sluha a ctiteľ Boha
ABN African Broadcasting Network
ABS Army Broadcasting Service
ABSENTÉR kto často a bezdôvodne vymeškáva prácu, človek s častými absenciami