Výsledky vyhľadávania pre na koho

ABSINTIZMUS chorobná žiadostivosť po alkoholických nápojoch, toxikománia
ABSOLUTÓRIUM súhlas na odchod niekoho (pren.)
ABSTINENCIA zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu, neúčasť na spoločenských akciách
ABSTINENT človek zdržujúci sa určitých pôžitkov, najmä alkoholu
ABUZÉR človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach
ACETÁL zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu a alkoholu
AD AUDIANDUM VERBUM na vypočutie slova, pozvať niekoho „na koberec“, na pokarhanie
AD AUDIANDUM VERBUM pozvať niekoho na koberček, na pokarhanie
ALDEHYDY organické zlúčeniny vznikajúce oxidáciou alebo dehydrogenáciou primárnych alkoholov
ALKANAL jednomocný nasýtený alkohol