Výsledky vyhľadávania pre český sochar 19. storocia

LEVÝ významný český sochár 19. storočia
POPP český sochár 19. storočia (Amošt, 1819-1883)