Výsledky vyhľadávania pre člen francúzsky

BESNARD francúzsky kazateľ, člen dominikánskeho rádu a náboženský spisovateľ (Albert-Maria, 1926-1978)
JOLIOT-CURIE francúzsky fyzik, člen Parížskej akadémie vied, spoluobjaviteľ umelej rádioaktivity, v roku 1935 získal Nobelovu cenu za chémiu (Frédéric, 1900-1958)
LA francúzsky člen
LE francúzsky určitý člen
PAIR starofrancúzsky šľachtic, doživotný člen snemovne, člen francúzskej Panskej snemovne
POINCARÉ francúzsky matematik, fyzik, astronóm a filozof, zakladateľ konvencionalizmu, člen Parížskej akadémie vied (Henri, 1854-1912)