Výsledky vyhľadávania pre Štátna prislusnost

INKOLÁT štátna príslušnosť (práv.)
INKOLÁT štátna príslušnosť, občianstvo, v stredoveku šľachtické obyvateľské právo, obdoba dnešného štátneho občianstva, indigenát