Výsledky vyhľadávania pre šifra

DEKODÉR zariadenie na dekódovanie signálu, dešifrátor
KÓD šifra
KÓD šifra, sústava dohodnutých znakov na utajenie správy, sústava znakov a pravidiel pre počítače, transformácia charakteristických znakov správy skupinami impulzov