Výsledky vyhľadávania pre škandi basnik

SKALD staroškandinávsky básnik
SKALD staroveký škandinávsky básnik