Výsledky vyhľadávania pre škriepka zast

PRA škriepka (zast.)
PRA škriepka, spor (zastar.)