Výsledky vyhľadávania pre žalostný (

JEREMIÁDA žalostný nárek (kniž.)
ÚPNY žalostný (bás.)
ŽALOSTIVÝ žalostný, smutný, bolestný (kniž.)