Výsledky vyhľadávania pre ždal

ABDIKOVAL odstúpil (z úradu), vzdal sa štátnej funkcie
ABDIKOVALA odstúpila (z úradu), vzdala sa štátnej funkcie
ABDIKOVALI odstúpili (z úradu), vzdali sa štátnej funkcie
ABDIKOVALO odstúpilo (z úradu), vzdalo sa štátnej funkcie
BUCHER švajčiarsky atlét - bežec na stredné vzdalenosti (André, *1976)
DALI odovzdali
EMINUS zďaleka, po latinsky
FIČALO svišťalo, hvízdalo
KAPITULOVAL vzdal sa nepriateľovi
MÁLIL SA zdal sa málo