Výsledky vyhľadávania pre grecke písmeno t

ALFA prvé písmeno gréckej abecedy, začiatok, pôvod, začiatok a koniec niečoho, druh nukleárneho žiarenia
BETA v gréckej abecede písmeno b, vo fyzike elektrón emitovaný pri rádioaktívnom rozpade jadra atómu, rádioaktívne žiarenie vznikajúce pri rozpade atómového jadra
DELTA písmeno gréckej abecedy „d“ , rozvetvenie ústia rieky do mora
DIGAMA starogrécke písmeno pre neslabičné F, grécke písmeno, písmeno gréckej abecedy
DZETA grécke písmeno (i dzéta)
ETA písmeno gréckej abecedy, značka elektrospotrebičov
IOTA grécke písmeno, písmeno gréckej abecedy aj JOTA
JOTA latinský a grécky názov hlásky i, písmeno gréckej abecedy
KRYŠTALOMANTIA veštenie, predpovedanie budúcnosti zo sklenej gule ksí v gréckej abecede písmeno x
OMIKRÓN hláska zovreté „o“ gréckej abecedy, grecke písmeno