Výsledky vyhľadávania pre žiadaň

SPAM nevyžiadaná reklama zasielaná elektronickou poštou, nevyžiadaná pošta
SPAM nevyžiadaná správa
ŽELANÍ žiadaní (kniž.)
ŽELATEĽNÝ aký sa žiada, potrebný, žiadaný, žiaduci