Výsledky vyhľadávania pre žiadať po anglicky

APPLIER žiadateľ, po anglicky
APPLY žiadať, po anglicky
ASK pýtať sa, žiadať, po anglicky
CALL žiadať, po anglicky
CLAIM žiadať, po anglicky
DEMAND žiadať, po anglicky
DESIRE žiadať, po anglicky
PLEAD žiadať, po anglicky
PRAY žiadať, po anglicky
SEEK žiadať, požadovať, po anglicky