Výsledky vyhľadávania pre žiaru vzdorný

AZBEST jemne vláknitý žiaruvzdorný a chemicky odolný nerast, z ktorého sa vyrábajú ohňovzdorné materiály
CERMET žiaruvzdorný materiál vyrobený spekaním zmesi kovových a keramických práškov
DINAS silika, žiaruvzdorné kremičité stavivo (murivo), ohňovzdorný materiál, žiaruvzdorná výmurovka
DINAS žiaruvzdorný materiál vyrábaný z kremenca, silika - žiaruvzdorná hmota
OHŇOVZDORNÝ žiaruvzdorný
ŠAMOT žiaruvzdorný materiál, vypálená hlina