Výsledky vyhľadávania pre židovský eľkňaz

ANNÁŠ židovský veľkňaz
ÁRON Mojžišov brat, prvý židovský veľkňaz, biblická osoba
ONIAS židovský veľkňaz