Výsledky vyhľadávania pre Vetvy

BIFURKÁCIA rozdelenie vyučovacieho procesu na dve vetvy
BIFURKÁCIA rozdvojenie orgánu, napr. aorty, priedušnice a pod., rozvetvenie, rozštiepenie, rozdvojenie, rozdelenie vodného toku na dve ramená, rozdelenie vyučovacieho procesu na vetvy, napr. humanitnú a prírodovednú
CISTERCIÁN člen mníšskeho rádu reformovanej vetvy benediktínov
CISTERCITA člen mníšskeho rádu reformovanej vetvy benediktínov
KLARISKA príslušníčka ženskej vetvy rehoľného rádu minoritov, katolícka rehoľníčka
KMEŇ držiak na vetvy stromu
RUSÍN člen vetvy východných Slovanov
ŠIÍTA príslušník (prívrženec0 jednej vetvy islamu