Výsledky vyhľadávania pre žold

HAJDÚCH sólový mužský ľudový tanec, v Uhorsku ozbrojený sluha, dráb, uhorský žoldnier
ISOLDE nemecké ženské meno (Izolda)
KONDOTIÉR v stredovekom Taliansku veliteľ žoldnierov
LANDSKNECHT (nem.) stredoveký peší žoldnier
MARKYTÁNKA prostitútka sprevádzajúca žoldnierske jednotky na ich výpravách
SOLDATESKA žoldnierske vojsko (pejor.)
TRISTAN Izoldin milý, milenec Izoldy
ŽOLD plat žoldniera