Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre 14. 1

ACHNATON egyptský panovník (14. stor. pred Kr.)
ARS NOVA francúzska a talianska hudba 14. storočia, nové umenie (kniž.)
ARSNOVA francúzska a talianska hudba 14. storočia
ATE planétka s priemerom 139 km, ktorú objavil C.H.F. Peters 14.8. 1870
BONIFÁC mužské meno (14.5.)
BORIS mužské meno (14.10.)
BRANISLAVA ženské meno (14.12.)
BRONISLAVA ženské meno (14.12.)
ČÁK trenčiansky feudál 14. storočia
DEVEČKA slovenský politik, významná cirkevná, kultúrna, národná i politická osobnosť, slovenský poslanec Národného zhromaždenia československého od 14. 11. 1918 do 15. 4. 1920 (Andrej, 1884-1967)