Výsledky vyhľadávania pre 1517

CIMA taliansky maliar (Giovanni Battista, 1459-1517/1518)
NOVOVEK najmladšia fáza dejín, obdobie po rokoch 1453 (dobytie Carihradu), 1492 (objavenie Ameriky), 1517 (začiatok reformácie)