Výsledky vyhľadávania pre 19 prezident USA

CLEVELAND americký politik, 22. a 24. prezident USA (Grover, 1837 – 1908)
CLINTON 42. prezident USA, americký politik (Bill, *1946)
COOLIDGE americký politik, 30. prezident USA (Calvin, 1872-1933)
HARDING americký politik, 29. prezident USA (Warren Gamaliel, 1865 – 1923)
HARRISON americký politik, 23. prezident USA (Benjamin, 1833 – 1901)
HAYES americký politik, 19. prezident USA (Rutherford Birchard, 1822–1893)
KENNEDY 35. prezident USA zavraždený (John Fitzgerald 1917-1963)
KENNEDY americký politik, 35. prezident USA (John Fitzgerald, 1917-1963)
MCKINLEY americký politik, 25. prezident USA (William, 1843-1901)
OBAMA americký politik, 44. prezident USA (Barack, *1961)