Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Ačrt

ČRTAL načrtával
IMPROMTU vtipný nápad, výrok prednesený bez prípravy, neveľká, zľahka načrtnutá skladba
KONCEPT prvý návrh diela alebo textu, náčrtok, ideový plán, poňatie, koncepcia
KOSTRA osnova, náčrt
KROKI mapový náčrt
LIBRETO ideový náčrt výstavy
MANUÁL meračský náčrt (geod.zastar.)
NÁČRT náčrtok
NÁRYS náčrt
NASKICOVALA načrtla