Výsledky vyhľadávania pre A (latinsky)

ABOVO od začiatku (latinsky)
ANNUS ročný (latinsky)
DANUBIUS antický (latinský) názov rieky Dunaj