Výsledky vyhľadávania pre hodnotil

OBODOVALA ohodnotila bodmi
OCENIL kladne ohodnotil
OCENIL ohodnotil cenou
OCENILA ohodnotila cenou, určila cenu
OCENILI ohodnotili cenou
OCENILO ohodnotilo cenou
ODANIL ohodnotil daňou, vyrúbil daň
POSÚDILI ohodnotili s úvahou