Výsledky vyhľadávania pre ARNE

ABBT nemecký filozof, predstaviteľ populárnej filozofie (Thomas, 1738-1766)
ABSTRAKCIONIZMUS výtvarné umenie hlásajúce vynechanie konkrétneho zmyslového objektu z výtvarného diela
ABSTRAKTIVIZMUS výtvarné umenie hlásajúce vynechanie konkrétneho zmyslového objektu z výtvarného diela
ADAM český spisovateľ, nakladateľ, organizátor literárnej činnosti a humanista (Daniel z Veleslavína, 1546-1599)
ADAST Adamovské strojárne
ADESPOTON drobné anonymné literárne dielo
ADESPOTON menšie literárne dielo od neznámeho autora
AGRÁRNIK člen agrárnej strany v predmníchovskej republike
AGRÁRNIK príslušník agrárnej strany
AHMAN švédsky trojskokan z OH 1948 (Arne)