Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre rad na r

ABAK stôl pri oltári, na ktorom sa pripravujú predmety na liturgické obrady
ABAKUS stôl pri oltári, na ktorom sa pripravujú predmety na liturgické obrady
ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABANDONOVAŤ prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla
ABATIŠA vedúca kláštora, predstavená v ženskom kláštore, predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ABROGÁCIA zrušenie zákona a jeho nahradenie
ABSCISA súradnica x, os x, vodorovná z dvoch na seba kolmých súradníc
ABSCISIA súradnica, ktorá je vodorovná z dvoch na seba kolmých súradníc