Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Ak spôsobom

AKO otázka spôsobu, akým spôsobom, otázka na spôsob
HETERÓZA jav pri krížení organizmov, keď kríženci prvej generácie nejakým spôsobom prevyšujú rodičov
INAK onak, inakšie, nie tak, odlišne, iným spôsobom
LÉNO (feudum alebo benefícium) bola v stredoveku označovaná podmienená držba pôdy, alebo úradov, na základe zmluvy. Tento systém bol v západnej Európe obvyklým spôsobom štátnej správy a základným pilierom feudálneho spoločenského zriadenia
NIJAK nijakým spôsobom
NIJAKO nijakým spôsobom
ONAK inak, inakšie, odlišne, onakým spôsobom
STESSO v hudbe: ten istý, rovnakým tempom, tým istým spôsobom
TAK takto, takým spôsobom, nie inak
TAKTO takýmto spôsobom