Výsledky vyhľadávania pre Al Mac

ABSTINENČNÝ syndróm fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog
ABSTINENČNÝ SYNDRÓM fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog
ACONCIO taliansky filozof a reformačný teológ (Giacomo, cca 1492-1566)
ADAPTOR zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhlasovom alebo televíznom prijímači
AESGP Association Européenne des Specialités Pharmaceutiques Grand Public
AGRE americký biológ a chemik, v roku 2003 získal spolu s Roderick MacKinnonom Nobelovu cenu za chémiu za objavy týkajúce sa kanálov v bunkových membránach (Peter, *1949)
AJA česky domáce meno Aleny
AKLAMOVALA SI schválila si aklamáciou
AKROSTICHON báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu
ALA domácke meno Aleny