Výsledky vyhľadávania pre Alebo nar

ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABE alebo (nár.)
ADJUDIKÁCIA prisúdenie práva alebo nároku, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia
AKREDITÍV bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku, poverovacia listina, suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby
AMAZONKA príslušníčka starogréckeho mytologického národa bojovných žien pod Kaukazom alebo v dnešnom Kryme
APPASSIONATO v hudbe náruživo, vášnivo, prudko, skladba alebo časť skladby tohoto rázu
ATMOSFERÍLIE atmosferické impulzy, nárazovo postupujúce elektromagnetické vlny pred búrkami alebo intenzívnymi poveternostnými frontmi
AUTONOMIZMUS hnutie zamerané na získanie autonómie pre národnostnú skupinu alebo oblasť
BAZÁR obchod s menej kvalitným alebo použitým tovarom, starinárstvo
BRÍFING krátke stretnutie činiteľa alebo hovorcu s novinármi, informatívna schôdzka, výklad