Výsledky vyhľadávania pre Architektonicky prvok

ANTA architektonický prvok
LIVAN islamský architektonický prvok
TELAMÓN architektonický nosný prvok portálov, podpera na priečelí budovy