Výsledky vyhľadávania pre jednotka Hz

HERTZ fyzikálna jednotka frekvencie, značka Hz
KILOHERTZ jednotka pre kmitočet, značka kHz, 1000 hertzov
PIKOHERTZ čiastková jednotka kmitočtu, značka pHz